Informacja o rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

do III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice Kandydatów

Informujemy, że zaktualizowane szczegóły naboru do naszej szkoły, ukażą się po ogłoszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty harmonogramupostępowania rekrutacyjnego. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można będzie składać elektronicznie.
Proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszej szkoły oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Marek Plizga

DRODZY ABSOLWENCI
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczył nowe terminy egzaminu maturalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów, w tym maturalnego. 
https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-r-egzaminow-e8-eg-em-epkwz-ez/
Apeluję o przeglądanie stron internetowych ww. instytucji w celu pozyskiwania aktualnych informacji o organizacji i przebieguegzaminu. Dodatkowych informacji będą udzielać także wychowawcy za pośrednictwem platformy Microsoft Office 365/ dziennika elektronicznego.

Z pozdrowieniem
Dyrektor szkoły
Marek Plizga

Drodzy Uczniowie klas trzecich!
Wasz pobyt w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie dobiega końca.
Rada pedagogiczna na swym posiedzeniu dokonała klasyfikacji końcowej i w piątek 24 kwietnia 2020 r. nastąpi zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
Ze względu na stan epidemii nie dojdzie do uroczystego wręczenia świadectw i spotkania z dyrektorem oraz wychowawcami.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Szanowni Nauczyciele i Pracownicy

życzę Państwu mocy w codziennym życiu, nadziei w chwilach trudnych, mądrości, która wskazuje drogę oraz spokoju na czas nadchodzących Świąt Wielkanocnych

Marek Plizga
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r przedłużono zawieszenie zajęć w szkole do 10 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie wprowadzono realizację lekcji z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Szczegółowe informacje udzielane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego i aplikacji Microsoft Office 365.

Apeluję! Dbajmy o zdrowie swoje i innych, zostańmy w domu.

Dyrektor szkoły 
Marek Plizga

Back to top