Drodzy Absolwenci!
11 sierpnia 2020 roku otrzymujecie świadectwa dojrzałości. Gratuluję osiągniętych wyników i sukcesów. Dziękuję za 3 lata nauki i życzę powodzenia w realizacji celów osobistych i zawodowych.

Marek Plizga
Dyrektor 
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie

Komunikat dyrektora szkoły dla absolwentów w sprawie wręczenia świadectw dojrzałości:

Internat Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie dysponuje wolnymi miejscami.
Kontakt: INTERNAT ZSKU
ul. Sucharskiego 4a
35-225 Rzeszów
Tel: +48 17 748 12 17 

Wielki sukces naszej uczennicy! Weronika Kus została finalistką L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2019/2020  oraz znalazła się w gronie dziesięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu na esej pn.  "Ja, Polska, Europa, świat 2040". Weronice serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie pisarskiej.

Podręczniki na rok szkolny 2020-2021

dla klas 1-2 4-letniego liceum

dla klas 2-3 3-letniego liceum 
(po gimnazjum)


 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

Kończy się rok szkolny 2019/2020, który stał się nie lada wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Wymagał on od nas wszystkich nie tylko pracowitości i zaangażowania, ale również odwagi, hartu ducha i wytrwałości w realizacji całego procesu nauczania.
Uczniom gratuluję sukcesów w nauce oraz osiągnięć. Dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych i akcji charytatywnych. 

Back to top