21 marca 2019 roku odbyła się I edycja gry miejskiej „Drogowskaz na zdrowie” zorganizowana przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

PATRYCJA RUSZEL kl. 2f została zakwalifikowana do eliminacji centralnych XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej z historii muzyki. Finał odbędzie się w Warszawie w dniach 15-18 kwietnia 2019r. Szkolnym organizatorem olimpiady jest Wiesław Pyzia

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 20.III.2019r. w Zespole Szkół Spożywczych im. T. Rylskiego w Rzeszowie odbył się turniej w badmintona. Do sportowej rywalizacji przystąpiła młodzież z ZSS i III LO w Rzeszowie.

W dniu 15 marca 2019r odbyło się ostatnie spotkanie uczniów klasy IIIA w ramach „Klas Partnerskich 3 Liceum ogólnokształcącego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 2016-2019” z katedrą „Mediów, Dziennikarstwa i Mediów Społecznych”.

W dniach 18-20 marca w 3 LO odbyły się rekolekcje szkolne. Rekolekcje prowadził Ks. Mateusz Rutkowski, kapłan diecezji przemyskiej. W klasach gimnazjalnych współpracowali animatorzy z zespołu ewangelizacyjnego. Tematem rekolekcji były prawdy ewangelizacyjne.

Back to top