OFERTA  III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana  Kamila Norwida w Rzeszowie
na rok szkolny 2021/2022

 

Klasa

 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

 

I język obcy*

II język obcy
(do wyboru)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

 

1a

-  język polski, 
-  historia, 
-  j.angielski

j. angielski

j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpański, j.rosyjski

j. polski

j. angielski

matematyka

historia 

 

1b

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka

j. angielski

j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpański, j.rosyjski

j. polski

j. obcy

matematyka

fizyka lub informatyka

 

1c

-  biologia,

-  chemia,

-  matematyka

j. angielski

j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpański, j.rosyjski

j. polski

j. obcy

matematyka

biologia lub chemia

 

1d
1e

-  biologia,

-  chemia,

-  język angielski

j. angielski

j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpański, j.rosyjski

j. polski

j. angielski

matematyka

biologia lub chemia

 

1f

-  geografia,

-  matematyka,

- język angielski

j. angielski

j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpański, j.rosyjski

j. polski

j. angielski

matematyka

geografia

 

1g

-  geografia,

-  wos,

-  język angielski

j. angielski

j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpański, j.rosyjski

j. polski

j. angielski

matematyka

geografia lub wos


* - poziom średnio zaawansowany lub zaawansowany