INFORMACJA    DOTYCZĄCA    PRZYJĘCIA
do klasy pierwszej
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie
na rok szkolny 2019/2020

pobierz --> tutaj

pobierz plik PROPONOWANE ODDZIAŁY--> tutaj

Planowane oddziały klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjum
oddziały 3-letniego liceum (po gimnazjum)

 

Klasa

 

Przedmioty nauczane
w zakresie rozszerzonym

 

Języki obce

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji


Dedykowane aktywności
 dla uczniów

 

Przykładowe możliwości dalszego kształcenia absolwenta w zależności

od wymagań uczelni i szkoły wyższej

 

1a G

-  język polski, 
-  historia, 
-  wos

j. angielski *  drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. obcy

- matematyka

- historia lub wos

Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej
Czytanie Norwida

Współpraca z WSIiZ
Wyjścia do teatrów i kin
Teatr Anglojęzyczny
Współpraca z IPN

administracja, archeologia, architektura, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo
 i komunikacja społeczna, historia,
filologia polska, pedagogika, prawo

 

1b G

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka

j. angielski *  drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. obcy

- matematyka

- fizyka

  lub informatyka

Dzień Odkrywców Talentów
Festiwal Nauki
Współpraca z Politechniką Rzeszowską
i Uniwersytetem Rzeszowskim, Konkursy matematyczne, fizyczne
 i informatyczne

automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika
 i telekomunikacja, energetyka, informatyka,
inżynieria medyczna, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport,

 

1c G

-  biologia,

-  chemia,

-  matematyka

j. angielski *  drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. obcy

- matematyka

- biologia

  lub chemia

Dzień Odkrywców Talentów
Festiwal Nauki
Współpraca z Politechniką Rzeszowską
i Uniwersytetem Rzeszowskim,
Praktyczne zajęcia chemiczne
w nowoczesnej pracowni

biotechnologia, biologia, fizjoterapia, medycyna (lekarski, lekarsko- stomatologiczny), ochrona środowiska, technologia chemiczna, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, systemy diagnostyczne

w medycynie,

 

1d G
1e G

-  biologia,

-  chemia,

-  język angielski

j. angielski *  drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. angielski

- matematyka

- biologia

  lub chemia

Dzień Odkrywców Talentów
Festiwal Nauki
Współpraca z Politechniką Rzeszowską
i Uniwersytetem Rzeszowskim,
Praktyczne zajęcia chemiczne
w nowoczesnej pracowni

biotechnologia, biologia, fizjoterapia, medycyna (lekarski, lekarsko- stomatologiczny), ochrona środowiska, technologia chemiczna, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, systemy diagnostyczne

w medycynie,

 

1f G

-  geografia,

-  matematyka,

- język angielski

j. angielski *  drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. angielski

- matematyka

- geografia

Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne
Olimpiada Geograficzna
Konkursy tematyczne
Teatr Anglojęzyczny

finanse i rachunkowość, controlling, geodezja
 i kartografia, logistyka, marketing, zarządzanie, administracja, ekonomia, gospodarka przestrzenna,
ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne

 

1g G

-  geografia,

-  wos,

-  język angielski

j. angielski *  drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. angielski

- matematyka

- geografia

  lub wos

Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne
Olimpiada Geograficzna
Teatr Anglojęzyczny
Konkursy tematyczne

 stosunki międzynarodowe, geografia, turystyka
i rekreacja,
europeistyka, filologia angielska, gospodarka i administracja publiczna, bezpieczeństwo wewnętrzne,

socjologia

*     kontynuacja  -  poziom średnio zaawansowany   lub zaawansowany, 
**   drugi język obcy do wyboru spośród następujących: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański,  j. rosyjski.


Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej
oddziały 4-letniego liceum (po szkole podstawowej)

 

Klasa

 

Przedmioty nauczane
w zakresie rozszerzonym

 

Języki obce

 

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji

 

Dedykowane aktywności
dla uczniów

 

Przykładowe możliwości dalszego kształcenia absolwenta w zależności

od wymagań uczelni i szkoły wyższej

 

1a P

-  język polski, 
-  historia, 
-  wos

j. angielski * drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. obcy

- matematyka

- historia
  lub wos

Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej
Czytanie Norwida

Współpraca z WSIiZ
Wyjścia do teatrów i kin
Teatr Anglojęzyczny
Współpraca z IPN

administracja, archeologia, architektura, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo
 i komunikacja społeczna, historia,
filologia polska, pedagogika, prawo

 

1b P

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka

j. angielski * drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. obcy

- matematyka

- fizyka

  lub informatyka

Dzień Odkrywców Talentów
Festiwal Nauki
Współpraca z Politechniką Rzeszowską
i Uniwersytetem Rzeszowskim, Konkursy matematyczne, fizyczne
 i informatyczne

automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika
 i telekomunikacja, energetyka, informatyka,
inżynieria medyczna, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport,

 

1c P

-  biologia,

-  chemia,

-  matematyka

j. angielski *  drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. obcy

- matematyka

- biologia

  lub chemia

Dzień Odkrywców Talentów
Festiwal Nauki
Współpraca z Politechniką Rzeszowską
i Uniwersytetem Rzeszowskim,
Praktyczne zajęcia chemiczne
w nowoczesnej pracowni

biotechnologia, biologia, fizjoterapia, medycyna (lekarski, lekarsko- stomatologiczny), ochrona środowiska, technologia chemiczna, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, systemy diagnostyczne

w medycynie,

 

1d P
1e P

-  biologia,

-  chemia,

-  język angielski

j. angielski *  drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. angielski

- matematyka

- biologia

  lub chemia

Dzień Odkrywców Talentów
Festiwal Nauki
Współpraca z Politechniką Rzeszowską
i Uniwersytetem Rzeszowskim,
Praktyczne zajęcia chemiczne
w nowoczesnej pracowni

biotechnologia, biologia, fizjoterapia, medycyna (lekarski, lekarsko- stomatologiczny), ochrona środowiska, technologia chemiczna, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, systemy diagnostyczne

w medycynie,

 

1f P

-  geografia,

-  matematyka,

- język angielski

j. angielski *  drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. angielski

- matematyka

- geografia

Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne
Olimpiada Geograficzna
Konkursy tematyczne
Teatr Anglojęzyczny

finanse i rachunkowość, controlling, geodezja
 i kartografia, logistyka, marketing, zarządzanie, administracja, ekonomia, gospodarka przestrzenna,
ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne

 

1g P

-  geografia,

-  wos,

-  język angielski

j. angielski *  drugi j. obcy do wyboru**

- j. polski

- j. angielski

- matematyka

- geografia

  lub wos

Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne
Olimpiada Geograficzna
Teatr Anglojęzyczny
Konkursy tematyczne

 stosunki międzynarodowe, geografia, turystyka
i rekreacja,
europeistyka, filologia angielska, gospodarka i administracja publiczna, bezpieczeństwo wewnętrzne,

socjologia

*     kontynuacja  -  poziom średnio zaawansowany   lub zaawansowany, 
**   drugi język obcy do wyboru spośród następujących: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański,  j. rosyjski.

Back to top