Z okazji Dnia Patrona zapraszamy uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie do udziału w konkursie fotograficznym. Twórczą inspiracją będą słowa Cypriana Norwida zaczerpnięte z liryku „Pielgrzym”:

Zapraszamy uczniów klas III Gimnazjów w Rzeszowie do udziału w spotkaniu pn. „Czytanie Norwida”, które już po raz ósmy organizuje III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. 

8 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w naszej szkole odbędzie się po raz ósmy spotkanie pn. „Czytanie Norwida”. Przed kilkoma laty XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Warszawie zorganizowało po raz pierwszy czytanie utworów Norwida, a my dołączyliśmy później. 
Szczególne zaproszenie kierujemy do Absolwentek, które 60 lat temu zdawały w naszej szkole egzamin maturalny. Wyrażamy też nadzieję na spotkanie z uczniami klas III gimnazjów rzeszowskich i prezentację ich odbioru języka Norwida.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących konkursach z języka polskiego: XLVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, VII Dyktando Uniwersyteckie, IV Konkurs Recytatorski pn. „Fantastycznie lutnia nastrojona…”.

21 marca 2017r. odbył się w III Liceum niecodzienny pokaz mody z epoki. W niezwykłym korowodzie zaprezentowali się przedstawiciele różnych grup społecznych i profesji. Wprost z kart literatury pięknej przybyli do nas m.in. boski Apollo w otoczeniu 9 Muz, niepospolicie piękna Izabela Łęcka, zbrodnicza Świtezianka, Justyna Orzelska , bohaterka "Nad Niemnem", demoniczna Pani , która na grobie zamordowanego męża zasadzi lilie, aby ukryć swą zbrodnię.