8 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w naszej szkole odbędzie się po raz ósmy spotkanie pn. „Czytanie Norwida”. Przed kilkoma laty XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Warszawie zorganizowało po raz pierwszy czytanie utworów Norwida, a my dołączyliśmy później. 
Szczególne zaproszenie kierujemy do Absolwentek, które 60 lat temu zdawały w naszej szkole egzamin maturalny. Wyrażamy też nadzieję na spotkanie z uczniami klas III gimnazjów rzeszowskich i prezentację ich odbioru języka Norwida.

Chcemy, aby kolejnym sposobem poznawania twórczości Cypriana Norwida i jego myśli było głośne czytanie wybranych utworów artysty. Mamy nadzieję, że spotkanie zachęci młodzież do czerpania z uniwersalnej myśli Norwida i będzie okazją do wymiany poglądów pokoleń.

Honorowy patronat nad imprezą sprawuje Prezydent Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc.

Serdecznie zapraszamy!

Back to top