Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły: Jolanta Frańczak, Weronika Jamioł oraz Justyna Gościniak i Izabela Najda z kl.IIf zajęły odpowiednio II i III miejsce w Jesiennych Drużynowych Marszach na Orientację PTTK. Zawody odbyły się w Turzy w dniu 4.11.2017 r.

W dniu 21 listopada w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie odbyła się konferencja nt. "Wolontariat społeczne zaangażowanie na rzecz dzieci w ramach projektu Nie jesteś Sam", w której wzięły udział trzy wolontariuszki III Liceum w Rzeszowie pod opieką pani Alicji Lewińskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i pracowników szkoły do udziału w akcji charytatywnej na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy  w Wysokiej Głogowskiej. To już IV edycja zbiórki dla podopiecznych ŚDSu!

W roku szkolnym 2016/2017 klasa humanistyczna 1a III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie nawiązała współpracę z Katedrą Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ w Rzeszowie. W ramach działań przewidziane są cykle wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych WSIiZ.  W roku szkolnym 2017/2018 klasa 2a kontynuuje współpracę z WSIiZ w ramach projektu Klasy Patronackie

Chór  „DOMINANTA” przygotowuje się do eliminacji rejonowych Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Przegląd odbędzie się w dniach 1 i 2 grudnia 2017r. w Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie. Dyrygent: mgr Wiesław Pyzia.

Chór „DOMINANTA” w kameralnym składzie zdobył II miejsce w kategorii III szkoły średnie w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotyczno - Religijnej w Majdanie Królewskim.

23 listopada 2017r. (czwartek)  o godz. 17:00 odbędzie się spotkania informacyjne dla rodziców uczniów klas I, II i III Liceum i klas II i III Gimnazjum. 

Zapraszam
Marek Plizga
Dyrektor
III LO w Rzeszowie

10 listopada odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Drogą demokratycznego głosowania wybrano nowy skład Samorządu. Przewodniczącym naszego liceum został Paweł Bytnar z klasy IIc, zdobywając 358 głosów. Stanowisko zastępcy przewodniczącego objęła Sylwia Fudali z klasy II a uzyskując 242 głosy. Oddano 613 głosów, z czego 13 uznano za nieważne. Frekwencja w tym dniu wynosiła 82%. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej współpracy.

14.11.2017 r.  odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie debata pomiędzy uczniami  I i III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Temat debaty: "Józef Piłsudski przyczynił się bardziej do przywrócenia Polsce niepodległości niż Roman Dmowski."

W dzienniku elektronicznym UONET+ została dodana opcja "SZCZĘŚLIWY NUMER W DZIENNIKU". Numer ucznia losowany jest przez system i prezentowany na stronie startowej dziennika w zielonym bloczku. Dodatkowo na listach obecności wylosowany uczeń zaznaczony jest kolorem zielonym. W związku z powyższym lista szczęśliwych numerków znajdująca się na stronie internetowej szkoły będzie nieaktualna od dnia 20.11.2017r.

Back to top