Pod taką nazwą po raz piąty Stowarzyszenie EKOSKOP zorganizowało ekologiczny happening nad Wisłokiem, który nawiązywał do ochrony środowiska. 

Społeczność III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie świętowała Dzień Patrona. O godz. 9.00 młodzież klas II oraz III zaprezentowała program słowno-muzyczny pn. „Wokół „Assunty” Cypriana Norwida”.

17 września 2019 roku ogłoszono wyniki szkolnego konkursu fotograficznego zorganizowanego z okazji Dnia Patrona Szkoły III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie.

W środę 25.09.gościliśmy Basię i Michała - ambasadorów Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Podczas spotkań z młodzieżą inspirowali do podejmowania projektów społecznych w lokalnych społecznościach. Zachęcamy do współpracy. Więcej o olimpiadzie https://zwolnienizteorii.pl

26 września  2019 r. (czwartek)  o godz. 17:00 odbędzie się SPOTKANIE z RODZICAMI uczniów klas II i III

Wewnątrzszkolny kalendarz
roku 2019 /2020
III Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Rzeszowie

Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza uczniów do udziału w akcji "Nakręć się na pomaganie"

24 września 2019r. obchodzimy Dzień Patrona III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie – Cypriana Kamila Norwida. W tym dniu zapraszamy społeczność szkolną na uroczystości związane z sylwetką poety, część artystyczną oraz spotkanie z wychowawcami klas. 

Szkolne Koło Wolontariatu przy 3LO w Rzeszowie rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2019/2020.Spotkanie integracyjne zainaugurowało w kręgielni Kula - świetna zabawa, nowe znajomości oraz omówienie planu pracy na ten rok zdominowały spotkanie. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektów: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”

Back to top