W dniach 29.11. – 01.12.2023 r. pani Ewa Szmigiel – nauczycielka geografii w III LO w Rzeszowie uczestniczyła w wizycie edukacyjnej do Brukseli. Na wyjazd studyjny zostało zaproszonych 18 nauczycieli z Polski.  Udział w spotkaniach w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim służył pogłębieniu znajomości struktur i działania instytucji unijnych. Uczestnicy wizyty mieli okazję podzielić się doświadczeniami i wzbogacić warsztat dydaktyczny z zakresu integracji europejskiej.

Wizyta edukacyjna w BrukseliShow Gallery


Spotkania z  grupą pedagogów poprowadzili unijni eksperci i ekspertki, przedstawiając takie zagadnienia jak:
- rola Komisji Europejskiej jako jednego z organów UE;
- wspólny rynek UE;
- program BACK TO SCHOOL;
- niebezpieczeństwo dezinformacji;
- procesy cyfryzacji i miejsce ludzi w tym procesie.

Każdy uczestnik wyjechał z przekonaniem, jak ważne jest to, aby wśród młodych ludzi szerzyć wiedzę o Unii Europejskiej oraz wskazywać, jak wiele możliwości rozwoju oferuje młodym ludziom wspólna Europa.