W dniu 23.02.2017 prawie trzystu uczniów naszej szkoły obejrzało spektakl pt. „Murder at Wimbledon”  w wykonaniu międzynarodowego teatru anglojęzycznego – The Bear Educational Theatre. Podczas spektaklu uczniowie mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz brania czynnego udziału w przedstawieniu.

Teatr AnglojęzycznyShow Gallery

Dzięki takim wydarzeniom uczniowie naszej szkoły przekonują się jak ważne i pożyteczne jest swobodne posługiwanie się językiem angielskim w życiu prywatnym i zawodowym.

mgr Maria Horodecka