W ramach  obchodów DNIA JĘZYKA  ANGIELSKIEGO połączonego z dniem Św. Patryka nauczyciele języka angielskiego zapraszają wszystkich uczniów do udziału w następujących wydarzeniach:

1. Konkurs na parodię  tańca irlandzkiego

Uczniowie chętni do udziału w tym  konkursie  proszeni są o nakręcenie krótkiego występu/układu tańca  irlandzkiego.

Nagranie należy wysłać do pani Marii Horodeckiej za pośrednictwem  platformy Teams – do dnia 18 marca.

2. Konkurs  wiedzy o Irlandii (w języku polskim)

Odbędzie  się on w dniu 17 marca o godz. 8.55.

Dwuosobowe  drużyny mogą zgłaszać swój udział  do wtorku 15 marca do pani Małgorzaty Baran za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub platformy Teams (proszę podać dane i klasę).

3. Każdy uczeń, który 17 marca, czyli w DNIU ŚW.  PATRYKA przyjdzie do szkoły ubrany NA ZIELONO będzie zwolniony z odpowiedzi z JĘZYKA ANGIELSKIEGO