Internat Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie dysponuje wolnymi miejscami.
Kontakt: INTERNAT ZSKU
ul. Sucharskiego 4a
35-225 Rzeszów
Tel: +48 17 748 12 17 

Back to top