Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w 2020 r.
w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Opracowano na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego
(na dzień 25 maja 2020 r.)

czytaj --> tutaj

Back to top