Drodzy Uczniowie klas trzecich!
Wasz pobyt w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie dobiega końca.
Rada pedagogiczna na swym posiedzeniu dokonała klasyfikacji końcowej i w piątek 24 kwietnia 2020 r. nastąpi zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
Ze względu na stan epidemii nie dojdzie do uroczystego wręczenia świadectw i spotkania z dyrektorem oraz wychowawcami.


Proszę więc tą drogą przyjąć gratulacje z ukończenia szkoły i najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dążeniu do realizacji życiowych celów.
Oby ta trudna sytuacja, w której się znaleźliśmy, umocniła w Was przekonanie, że warto budować dobre relacje z innymi ludźmi i nauczyła determinacji w działaniu dla wspólnego dobra.

Życzę powodzenia i sukcesów
Marek Plizga
Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie

W terminie późniejszym poinformujemy Was o zasadach odbioru świadectw.

Back to top