INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI
I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU MATURALNEGO
W „NOWEJ” FORMULE
obowiązująca
w roku szkolnym 2019/2020

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2019/2020
  • dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
  • absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
  • dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
  • absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
  • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  • osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Przydatne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

O egzaminie maturalnym

Podstawa programowa

Informatory

Przykładowe arkusze

Harmonogram, Komunikaty i informacje

O dostosowaniach w roku szkolnym 2019/2020

O egzaminie z informatyki

O przyborach

Back to top