Z okazji Europejskiego Dnia Języków 2019 nauczyciele języków zapraszają młodzież III LO na obchody tego święta, które odbędą się dnia 26 września 2019r. (czwartek). W ramach Europejskiego Dnia Języków odbędzie się szereg aktywności i konkursów dla uczniów III LO.

1. Konkurs na najlepszy projekt logo Europejskiego Dnia Języków Obcych malowane na koszulce  (dla całej klasy);

Informacje szczegółowe: przedstawiciele każdej klasy otrzymają koszulkę, którą pomalują wg swojego pomysłu na wybranej lekcji w dniu 26.09.2019r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Samorząd klasowy zawiesi koszulki na tablicy na korytarzu na I piętrze (wraz z karteczką z informacją o klasie).

2. Konkurs na słowa do piosenki w stylu rap lub wiersz (indywidualnie lub w parach);
Informacje szczegółowe: chętni uczniowie napiszą słowa do piosenki w stylu rap lub wiersz w stylu dowolnym, które zostaną zaprezentowane na tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym. Prace należy przynosić do p. Magdaleny Martinez- Węgrzyn do dnia 23.09.2019 r.

3. Konkurs na filmik przedstawiający wymowę tzw. „łamańca językowego” (filmiki zostaną umieszczone na Facebooku szkolnym);
1. Informacje szczegółowe:
    Łamańce językowe: tzw. „lotna ekipa” będzie prosić śmiałków o przeczytanie najtrudniejszych łamańców językowych.
   

Laureaci konkursów zostaną obdarowani atrakcyjnymi nagrodami!
   

Nauczyciele zapoznają uczniów z ideą Dnia Języków i do 23.09.2019 r. (poniedziałek) chętni uczniowie przygotują prace.

1. 26.09.2019 r.-  zebrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej.
2. Między 24.09 a 25.09.2019 r.-  samorząd szkolny zorganizuje głosowanie na najlepsze prace.
3. 26.09.2019 r.- ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

Ponadto w Europejskim Dniu Języków uczniowie będą mogli wziąć udział w następujących aktywnościach:
1.  Wykonanie dekoracji przedstawiających łamańce językowe lub najdłuższe słowa danego języka
2.  Fotobudka: robienie zdjęć w strojach związanych z kulturą różnych krajów europejskich);
3.  Kotyliony: każda klasa przygotuje kotyliony wg koloru wylosowanego kraju (losowanie przeprowadzi samorząd szkolny).
4.  Karaoke: chętni uczniowie podczas przerw szkolnych zaśpiewają ulubione piosenki w wybranych językach .           .                          
5.  Łamańce językowe: tzw. „lotna ekipa” będzie prosić śmiałków o przeczytanie najtrudniejszych łamańców językowych.

W razie pytań zgłoś się do swoich nauczycieli języków obcych.

Back to top