Wywiadówka dla rodziców  uczniów klas gimnazjalnych oraz   uczniów  klas  I i II  Liceum zostaje  przeniesiona z  dnia 16 maja 2019r. na dzień 30 maja 2019 r., godz. 17:00

Marek Plizga
Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie

Back to top