Co roku Biblioteka Narodowa publikuje raporty o stanie czytelnictwa. Wynika z nich, że ponad 60% Polaków w ogóle nie czyta książek. Starzy nie czytają, w młodych nadzieja. Nadzieją są dzieci i młodzież, bowiem kto nie odkryje radości z czytania w wieku szkolnym, z reguły nie odkrywa jej nigdy. 10 czerwca 2016 r. o godz.10.00 czytało 432 608 osób, a 1 czerwca 2017 r. o godz.10.00 w czytaniu w jednym momencie wzięło udział 459 069 osób (głównie uczniów).

W roku bieżącym, w dniu 8 czerwca o godz.10.00 zamierzamy ten rekord pobić. Akcja ta ma na celu promocję czytelnictwa. Weźmie w niej udział już po raz drugi III Liceum. W drugiej edycji wzięło udział 458 uczniów III LO. Na boisku szkolnym czytać będą nasi uczniowie. Wszyscy uczestnicy przyniosą książki i wspólnie będziemy czytać - każdy to, na co ma ochotę. Dokumentację fotograficzną i wypełniony formularz dotyczący wspólnego czytania prześlemy na adres ,,Biblioteki w Szkole". Gorąco zachęcamy do udziału.

Back to top