W roku szkolnym 2016/2017 klasa humanistyczna 1a III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie nawiązała współpracę z Katedrą Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ w Rzeszowie. W ramach działań przewidziane są cykle wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych WSIiZ.  W roku szkolnym 2017/2018 klasa 2a kontynuuje współpracę z WSIiZ w ramach projektu Klasy Patronackie

Back to top