8 czerwca 2017 roku odbyło się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie „Czytanie Norwida”. Honorowy patronat objął Prezydent Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc.

VIII edycja Show Gallery


Po raz ósmy młodzież w liczbie 49. uczniów III LO, nauczyciele naszej szkoły (Mieczysław Pasterski – wicedyrektor III Liceum, historyk, Wanda Lignowska-Bajda – nauczycielka języka rosyjskiego, Helena Leja – romanistka, Antoni Dariusz Dubiel – filolog klasyczny) oraz absolwenci prezentowali wybrane utwory Patrona nie tylko w języku polskim. Dodajmy, że jest to akcja ogólnopolska zainicjowana w 2009 roku przez XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Warszawie.
Wielkim honorem było gościć absolwentki naszej szkoły, które maturę zdawały w 1957 roku. Na nasze zaproszenie odpowiedziały Panie: Jadwiga Kupiszewska, Kazimiera Pisulińska oraz Anna Jedliczka.

Wszystkim pięknie dziękujemy. Mamy nadzieję, że takie spotkania zachęcą młodzież do czerpania z uniwersalnej myśli Cypriana Norwida, a „łańcuch pokoleń” będzie trwał.Back to top