Wywiadówka dla Rodziców

17 maja 2018r. (czwartek)  o godz. 17:00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II  Liceum.


Wywiadówki i konsultacje dla rodziców – rok szkolny 2017/2018

14. 09. 2017 - Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów 

26. 10. 2017 - Konsultacje   dla rodziców wszystkich uczniów

23. 11. 2017 - Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów 

14.12.  2017 - Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych -  informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

11. 01.2018 - Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów informacja o ocenach śródrocznych

22. 03.2018 - Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów 

19. 04.2018 - Konsultacje   dla rodziców wszystkich uczniów

17. 05.2018 - Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych - informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II licealnych


Konto Rady Rodziców III LO

Wpłaty na Radę Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie można wpłacać na konto 39 1020 4391 0000 6002 0144 7267

Back to top