Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Pobierz --> tutaj


Dezynfekcja rąk w czasie pandemii

III LO do dezynfekcji rąk stosuje płyn o kodzie ROF-K-0027, więcej o produkcie --> tutaj


Wywiadówka

21 listopada 2019 r. (czwartek)  o godz. 17:00 odbędzie się spotkania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas


Konsultacje 

Konsultacje dla rodziców uczniów III LO w Rzeszowie odbędą się 24  października 2019 r. (czwartek) w godz. od 17:00 do 18:00


Wywiadówka

21 marca 2019 r. (czwartek)  o godz. 17:00 odbędzie się spotkania informacyjne dla rodziców uczniów klas I, II, III Liceum i Gimnazjum.


Wywiadówka

17 stycznia 2019 r. (czwartek)  o godz. 17:00 odbędzie się spotkania informacyjne dla rodziców uczniów klas I, II, III Liceum i Gimnazjum.


Konsultacje dla rodziców

20 grudnia 2018 r. (czwartek) odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów od godz. 17:00

Zapraszam
Dyrektor Marek Plizga


Konsultacje dla rodziców uczniów

25 października 2018 r. (czwartek) odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów od godz. 17:30
Zapraszam
Dyrektor Marek Plizga


Wywiadówki i konsultacje dla rodziców – rok szkolny 2018/2019

20. 09. 2018 -  Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów 

25. 10. 2018 -  Konsultacje   dla rodziców wszystkich uczniów

22. 11. 2018 -  Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów 

20. 12. 2018 -  Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas licealnych.

17. 01.2019 -   Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów –  informacja o ocenach śródrocznych

21. 03.2019 -   Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów 

16. 05.2019   - Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych –  informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II licealnych


Konto Rady Rodziców III LO

Wpłaty na Radę Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie można wpłacać na konto 39 1020 4391 0000 6002 0144 7267