14 kwietnia 2016 roku miały miejsce Dni Otwarte w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Impreza skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.

W zorganizowanych z tej okazji warsztatach realioznawczych oraz prezentacjach studenckich projektów etnograficznych z zakresu komunikacji interkulturowej udział wzięły uczennice klasy 2H uczące się języka niemieckiego. Zajęcia poprowadziły Członkinie Koła Naukowego Germanistów -Sekcja Językoznawcza i Glottodydaktyczna.

Serdecznie dziękujemy dr Małgorzacie Sieradzkiej - zastępcy Dyrektora IFG ds. Dydaktyki za zaproszenie na warsztaty.