14 marca świętowaliśmy Dzień Liczby π. Z tej okazji odbyły się trzy konkursy:
„Kto zapamięta najwięcej cyfr z rozwinięcia dziesiętnego liczby π?”  
konkurs na plakat promujący matematykę
konkurs na π-emat.
Laureaci konkursów zostali nagrodzeni biletami do kina.