13.04.2024 r. grupa uczniów klasy 3b uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Rzeszowskim w Zakładzie Mechatroniki i Automatyki. Zajęcia te zapoczątkowały cykl warsztatów poświęconych programowaniu, elektronice i robotyce.

Uczniowie poznają podstawy obsługi platformy Arduino (warstwa sprzętowa, środowisko programistyczne, język programowania) oraz programowanie aplikacji sterowania i obsługi elementów sensorycznych i wykonawczych (przełączniki, czujniki temperatury, wyświetlacze, silniki, serwomechanizmy itp). 

Warsztaty na Uniwersytecie RzeszowskimShow Gallery