21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w sposób szczególny należy przypomnieć o konieczności troski o język ojczysty. Został ustanowiony przez UNESCO w 1999 r. a obchodzimy go od 2000 r. Jego celem jest ochrona języków ojczystych oraz dbanie o języki zagrożone i ginące. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypomina o różnorodności językowej na świecie, a jednocześnie podkreśla wartość języka w rozwoju dziedzictwa kulturowego. Szacunek wobec języka ojczystego, troska o jego rozwój i piękno są podstawą naszej tożsamości narodowej.

 

"A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą
Nie znać języka swego- hańbą oczywistą”

Franciszek Ksawery Dmochowski

 

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

Mikołaj Rej

 

"Bądź z serca pozdrowiona, Ojczysta święta mowo! Niby łańcuchem złotym wiąże nas troje słowo”

Leopold Staff

 

"Nie miecz, nie tarcz bronią Języka Lecz- arcydzieła!”

Cyprian Kamil Norwid

 

 

"(…) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją.”

Czesław Miłosz

 

"Tak to było i tak się ziściło
Taką pieśnią się dozieleniło
I zielono, zielono w ojczyźnie
W mojej pięknej ojczyźnie- polszczyźnie”

Julian Tuwim

 

Monolog Konrada z III cz. ,,Dziadów” A.Mickiewicza

KONRAD
(po długim milczeniu)
Samotność - cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi?
Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha,
Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha?
Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi:
Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie;
Myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie,
A słowa myśl pochłoną i tak drżą nad myślą,
Jak ziemia nad połkniętą, niewidzialną rzeką.
Z drżenia ziemi czyż ludzie głąb nurtów docieką,
Gdzie pędzi, czy się domyślą? -

Uczucie krąży w duszy, rozpala się, żarzy,
Jak krew po swych głębokich, niewidomych cieśniach;
Ile krwi tylko ludzie widzą w mojej twarzy,
Tyle tylko z mych uczuć dostrzegą w mych pieśniach,

Pieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata!
I wzrok ziemski, do ciebie wysłany za gońca,
Choć szklanne weźmie skrzydła, ciebie nie dolata,
Tylko o twoję mleczną drogę się uderzy;
Domyśla się, że to słońca,
Lecz ich nie zliczy, nie zmierzy."

 

20 lutego w związku z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego uczniowie klas 2b i 2c podczas lekcji języka polskiego rozwiązywali zadania i ćwiczenia językowe. Mogli sprawdzić swe umiejętności stosowania zasad  ortografii i interpunkcji oraz znajomość polskiej frazeologii. Różnorodne zadania pokazały, że posługiwanie się poprawną polszczyzną nie jest takie łatwe.