26 października 1985 roku odbyła się uroczystość nadania III Liceum Ogólnokształcącemu w Rzeszowie imienia Cypriana Kamila Norwida. Od tamtych wydarzeń minęło już 38 lat. Tradycja Norwidowska w naszej szkole jest podtrzymywana i pielęgnowana, o czym świadczą różnorodne inicjatywy.

Organizowaliśmy Dni Norwidowskie, sesje popularnonaukowe poświęcone twórczości Poety z Mazowsza, wykłady o Norwidzie, konkursy ogólnoszkolne (recytatorski, fotograficzny, plastyczny, muzyczny).

Od 2010 roku uczestniczymy w ogólnopolskim „Czytaniu Norwida”. Przygotowaliśmy XIII takich spotkań. Zaproszenia kierowaliśmy nie tylko do uczniów i uczennic III LO, ale także do uczniów najstarszych klas gimnazjów, absolwentów naszej szkoły i wszystkich środowisk z nami współpracujących. W „Czytanie Norwida” włączali się również nauczyciele III LO, którzy prezentowali teksty poety.

W tym roku przypada 202. rocznica urodzin Cypriana Norwida, który był artystą wielu talentów: poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, malarzem, rysownikiem, rzeźbiarzem, znawcą muzyki, tłumaczem utworów Dantego, Szekspira, Byrona. W „Roku Norwidowskim” (2021) uczennice naszej szkoły zdobywały laury w konkursach ogólnopolskich (w Warszawie i Krasnymstawie).

Święto Szkoły to dzień ważny dla uczniów i uczennic klas pierwszych, którzy złożyli ślubowanie i w ten sposób zostali włączeni do grona społeczności Liceum Norwida.

Ślubowanie poprzedzone zostało programem artystycznym przygotowanym i zaprezentowanym przez uczniów III LO pod kierunkiem p. prof. Grety Konefał oraz p. prof. Wiesława Pyzi.

Natomiast klasy humanistyczne (II a oraz III a) wysłuchały interesującego wykładu p. prof. dra hab. Marka Stanisza z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Temat prelekcji brzmiał: „Norwidowska wizja Polski”. Spotkanie zorganizowała p. prof. Dominika Zawadzka.