„Krwiodawstwo to piękna i szlachetna misja niesienia dobra. Wszyscy wiemy, że krew jest niezastąpionym darem, którego nie można kupić ani wyprodukować. Może go ofiarować wyłącznie człowiek” – powiedział Waldemar Kraska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
W uroczystej Gali podsumowującej ogólnopolski konkurs edukacyjny promujący honorowe krwiodawstwo pn. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”, która odbyła się w dniu 12 października 2023 r. w Muzeum Polin w Warszawie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, publicznej służby krwi w Polsce, szkół i instytucji wspierających działania edukacyjne w zakresie honorowego krwiodawstwa oraz uczestnicy ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego.

Kongres krwiodawców 2023Show Gallery

 

Wśród wyróżnionych szkół z całej Polski znalazło się także III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Młodzież od lat aktywnie włącza się w oddawanie krwi. Opiekunem Szkolnego Koła jest p. Aneta Kwolczak.

 

W imieniu szkoły wyróżnienie odebrał ks. Józef Mucha - diecezjalny duszpasterz HDK i katecheta w Liceum Norwida