Z przyjemnością informujemy, że do zawodów okręgowych XLIX Olimpiady Geograficznej zostało zakwalifikowanych troje uczniów naszego liceum: Jakub Pańczak z klasy 3f,  Gabriela Ostrowska z klasy 4gs oraz Kacper Burzyński z klasy 3g.

Uczniowie pisali prace z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej na temat: „Analiza porównawcza dwóch gmin pod względem warunków życia ludności”. Wszystkie prace wymagały umiejętności krytycznego wykorzystania dokumentów samorządów gmin, literatury, danych statystycznych, różnego typu informacji, przeprowadzenia wywiadów i ankiet wśród  mieszkańców gmin oraz przedstawienia własnych wniosków, obserwacji, zdjęć. Opiekunami prac byli p. Andrzej Król i p. Ewa Szmigiel. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie Olimpiady, który odbędzie się w lutym 2023r.