8 grudnia 2022r. uczniowie klas: 3A, 3B(chłopcy), 3C, 3D, 3E, 3F uczestniczyli w warsztatach „Profilaktyka najlepszym lekarstwem” prowadzonych przez przedstawiciela Fundacji Edukacji Zdrowotnej STIM panią Weronikę Dryję. Dziękujemy za poświęcony czas.

Show Gallery

 

Ramowy program warsztatów obejmował: 

 

1.Profilaktyka raka piersi + nauka samobadania na modelach; 

 

Podstawowe wiadomości dotyczące dbania o piersi. Informacje z zakresu czynników ryzyka wystąpienia raka piersi oraz objawów niepokojących. Nauka samobadania piersi na fantomach oraz zapoznanie z innymi metodami diagnostycznymi. 

 

2. Profilaktyka raka szyjki macicy + prezentacja akcesoriów do pobierania cytologii wraz z omówieniem różnić między cytologią szkiełkową a płynną (LBC).

 

3. Profilaktyka raka jąder + nauka samobadania na modelach. 

 

Podstawowe wiadomości dotyczące dbania o jądra. Informacje z zakresu czynników ryzyka wystąpienia raka jądra oraz objawów niepokojących. Nauka samobadania jąder na fantomach oraz zapoznanie z innymi metodami diagnostycznymi. 

 

Organizator: Bożena Bartman