Drodzy Absolwenci!
11 sierpnia 2020 roku otrzymujecie świadectwa dojrzałości. Gratuluję osiągniętych wyników i sukcesów. Dziękuję za 3 lata nauki i życzę powodzenia w realizacji celów osobistych i zawodowych.

Marek Plizga
Dyrektor 
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie

Komunikat dyrektora szkoły dla absolwentów w sprawie wręczenia świadectw dojrzałości:

Absolwentów szkoły informuję, że wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. (tj.wtorek)na półpiętrach budynku szkoły wg poniższego harmonogramu

klasy III a, b, c, d- wejście nr I (od parkingu Liceum)

klasy III e, f, g - wejście nr II (od dawnego gimnazjum)

Wejście nr I

(od parkingu Liceum)

Wejście nr II 

(od dawnego gimnazjum)

Godziny wręczenia świadectw
III a III e 10-11
III b III f 11-12
III c IIIg 12-13
III d   13-14

 

Proszę, aby wszyscy absolwenci: 

posiadali maseczkę ochronną oraz własne długopisy,

zachowywali  bezpieczną odległość dystansu (2m) przy oczekiwaniu i odbiorze świadectwa,

nie gromadzili się po odbiorze świadectwa,

przestrzegali obowiązujących zasad epidemiczno-sanitarnych.

Przypominam, że po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, nie objęta kwarantanną, izolacją, nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji. 

Back to top