Zapraszamy uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych z powiatu rzeszowskiego i Rzeszowa do udziału w II POWIATOWYM KONKURSIE TEATRALNYM Spotkania Teatralne „u Norwida”

Regulamin

§1. Organizator

Organizatorem  II POWIATOWEGO KONKURSU TEATRALNEGO   Spotkania Teatralne „u Norwida” jest III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie, przy ul. Chopina 11.

§2. Adresaci

Uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych z powiatu rzeszowskiego i Rzeszowa.

§3. Założenia programowe

1.     Warunkiem udziału  jest wypełnienie i przesłanie formularza oraz zgody przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego, które są dostępne  w załącznikach do Regulaminu.

2.     Konkurs ma dać szansę młodym ludziom na wyrażenie tego, w jaki sposób postrzegają otaczającą rzeczywistość, z jakimi problemami się spotykają i jakimi wartościami kierują się w życiu.

3.     Mottem przewodnim jest hasło: „Dziwny jest ten świat….”

4.     Uczniowie przygotowują spektakl o dowolnej tematyce w kategoriach: mała forma teatralna, kabaret, monodram, który zostanie oceniony przez Jury konkursu, powołane przez Organizatorów.

5.     Zespoły/grupy teatralne nie mogą liczyć więcej niż 10 osób.

6.     Zespół ma maksymalnie 10 minut (łącznie) na montaż i demontaż scenografii.

7.     Spektakl powinien trwać 10 - 20 minut (20 minut to nieprzekraczalny czas prezentacji).

8.     Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§4. Kryteria oceny

1.     Dobór repertuaru do możliwości wykonawców.

2.     Zgodność treści przedstawień z tematyką konkursu.

3.     Aktualność treści i wnikliwość obserwacji rzeczywistości.

4.     Forma i pomysłowość wykonania.

5.     Kultura słowa.

6.     Ruch sceniczny.

7.     Celowość użycia kostiumów, scenografii, muzyki.

8.     Oryginalność pomysłu.

9.     Ogólny wyraz artystyczny.

§5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1.     Ocena przedstawień dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.

2.     Zostaną przyznane nagrody ufundowane przez sponsorów :

     - za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii,

     - wyróżnienie za szczególne walory artystyczne,

     - za najlepszy scenariusz,

     - dla najlepszego aktora.

3.     Dla uczestników i opiekunów przewidziano dyplomy za udział w konkursie.

§6. Terminy i zasady organizacji

1.     Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 lutego 2023 r. i jest to termin nieprzekraczalny.

2.     Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.     Przegląd odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. 

4.     Każda grupa, która będzie korzystać ze ścieżki dźwiękowej, proszona jest o zgłoszenie się do Organizatorów po przybyciu na konkurs - sprzęt elektroniczny (np. laptop, odtwarzacz CD) będzie zapewniony na miejscu.

5.     Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na:

a) nieodpłatną publikację swojego wizerunku, mając na uwadze prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4. 02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Udział w konkursie oznacza zgodę na dokumentację oraz publikację fotograficzną z imprezy w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora i w Internecie,

b) przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przeprowadzenia           II Powiatowego Konkursu Teatralnego „Spotkania Teatralne u Norwida” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych.

6.     Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych są Organizatorzy II  POWIATOWEGO KONKURSU TEATRALNEGO   Spotkania Teatralne „u Norwida”.

7.     Kontakt w sprawie przetwarzanych danych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.     Koszty dojazdu na przegląd nie będą refundowane przez Organizatorów.

9.     Załączniki:

- Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie,

- Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego.

Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycieli:

Halina Hospod, Jadwiga Żak : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.