11 lutego gościł w naszym liceum pan  Piotr Wasilewski, doktor nauk humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  prowadzący na co dzień zajęcia, miedzy innymi,  z języka hiszpańskiego ekonomii i finansów oraz tłumaczeń specjalistycznych w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków.

Wykład o historii i bogactwie leksykalnym języka hiszpańskiegoShow Gallery

Dr Wasilewski, na spotkaniu z grupą młodzieży uczącej się języka hiszpańskiego, przedstawił ciekawe zagadnienie pochodzenia tego języka oraz śladów w postaci licznych zapożyczeń, które pozostawiły w hiszpańskiej mowie ludy zamieszkujące Półwysep Iberyjski na przestrzeni dziejów. Podczas prezentacji uczniowie mieli okazję zapoznać się również w teorii i w praktyce z bardzo przydatną  kwestią różnic leksykalnych występujących w krajach hiszpańskojęzycznych, na przykładzie porównania popularnych słów i zwrotów używanych w Hiszpanii, Meksyku czy Kolumbii.  Tematyka prezentacji spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy z pewnością w przyszłości będą mieli jeszcze okazję posłuchać wykładów dr Wasilewskiego na tematy związane z językiem hiszpańskim oraz historią i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych.

Spotkanie koordynowała pani Magdalena Martinez- Węgrzyn