Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Celem konkursu jest poznawanie Ziemi Ojczystej,  promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych. Dalsze informacje u nauczyciela geografii p. Andrzeja Króla (s.203), więcej na stronie http://ptsm-alko.pl/poznajemy-ojcowizne. Zapraszamy.