Wielkanocne Zagadki Matematyczne

WIELKANOCNE ZAGADKI
ZRÓB SOBIE PISANKĘ
KOLOROWE PISANKI
JAJ(K)O