1 czerwca 2017 roku  grupa 21 uczennic z klasy 1g oraz 2g wzięła udział w warsztatach języka niemieckiego w Instytucie Goethego w Krakowie. Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Działa na całym świecie promując znajomość języka niemieckiego i wspierając międzynarodową współpracę kulturalną.

Wycieczka przedmiotowa z języka niemieckiego do KrakowaShow Gallery

Uczennice biorące udział w animacji językowej uczyły się języka niemieckiego w formie różnorodnych gier, w tym ruchowych oraz zwiedziły Instytut Goethego. Dzięki takiej formie zajęć uczennice bawiąc się, uczyły się i poznawały nowe słówka. 

Była  to świetna okazja, aby posługiwać się językiem niemieckim, wzbogacić swoje słownictwo…i świetnie się bawić!

Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele języka niemieckiego: Ewa Salamon i Wojciech Nowicki.