W dniach 29.05 - 02.06.2019 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w spotkaniu z uczniami Canisius Kolleg z Berlina w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Było to możliwe dzięki trwającej już od 2007r. współpracy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, którą koordynują Anna Mazur oraz Ewa Salamon. W tym roku uczniowie   III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie już po raz dziesiąty mieli możliwość wyjazdu i wspólnych projektów z młodzieżą zaprzyjaźnionego berlińskiego liceum w ramach działań Fundacji  Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. 

Krzyżowa 2019Show Gallery

W tegorocznym spotkaniu brały  udział uczennice: Gabriela Bar 2d, Katarzyna Bartnik 2f, Gabriela Gaweł 1c, Diana Głowacka 2f, Zuzanna Korczyńska 1g, Katarzyna Lew 2d, Joanna  Litwin 2b, Barbara Machowska 2d, Katarzyna Mazur 1a, Agnieszka Mikołajewska 2d, Magdalena Romanowska 1c, Zuzanna Sierżęga 1g, Weronika Szałęga 2g, Karolina Szewczyk 2g, Anna Żygała 1c oraz 12 uczniów  Canisius Kolleg Berlin.

Nieodłącznymi elementami współpracy młodych ludzi w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej jest wzbudzanie ciekawości i chęci poznania innych, poszukiwanie  podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic, a także nauka otwartości i umiejętności komunikacji. Ważną rolę w programach działań odgrywa również historia Krzyżowej. 

W trakcie wymiany uczniowie naszej szkoły podnieśli swoje kompetencje językowe, nawiązali wiele kontaktów z rówieśnikami z Niemiec. Częste warsztaty integracyjne sprzyjały poznaniu się lepiej,  przełamywaniu  początkowego stresu oraz nawiązaniu przyjacielskich relacji. 

Spotkanie miało charakter historyczno – poznawczy, dlatego młodzież uczestniczyła także         w szeregu warsztatów, w trakcie których wraz z rówieśnikami z Berlina poznawali wspólną historię naszych krajów.

W ramach przygotowań do spotkania z młodzieżą z Berlina, uczennice III Liceum uczestniczyły regularnie w  spotkaniach  przedwyjazdowych,  przygotowywały prezentacje o naszym mieście, szkole oraz opracowały program prezentacji podczas tzw. wieczoru polsko-niemieckiego, który pozwolił rówieśnikom z Niemiec bliżej poznać kulturę naszego kraju i regionu. Młodzież naszej szkoły natomiast miała możliwość lepszego poznania rówieśników z Niemiec i ich kręgu kulturowego.

Uczestnicy wymiany poznawali historię Krzyżowej, miejsca w którym spotykał się                  tzw. Krąg z Krzyżowej – antyfaszystowski ruch oporu zorganizowany przez niemieckich przeciwników Hitlera m.in. Helmutha Jamsa von Moltke właściciela majątku Krzyżowa, zwiedzili także Wrocław odwiedzając  m.in. przepiękną Aulę Leopoldina (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego). 

Należy jeszcze podkreślić, że młodzież mieszkała w odrestaurowanych zabudowaniach pałacowych dawnej posiadłości rodu von Moltke, a obecnie należących do fundacji, gdzie miała m.in. do dyspozycji salę sportową, siłownię, czy kawiarenkę. 

W czasie podsumowania, wszyscy uczestnicy oraz organizatorzy ocenili bardzo wysoko zarówno przebieg programu, jak i przygotowanie uczestników. 

Pamiątką spotkania są nie tylko miłe wspomnienia czy zdobyte wiadomości, ale i nawiązane przyjaźnie, które dzięki internetowemu przepływowi informacji nadal się rozwijają.

Opiekunami spotkania byli: Christina Pack - koordynator projektu ze strony niemieckiej, 

Anna Mazur – koordynator projektu ze strony polskiej, 

Barbara Kurstak - Bobala – opiekun,

Monika Piekarz – opiekun,

Marie – Louse Krebs opiekun,

Adelajda Lebioda– koordynator projektu ze strony Fundacji Krzyżowa, 

Sophie  Koscholke - opiekun pedagogiczny grupy ze strony fundacji,

Henriette Lipok - opiekun pedagogiczny grupy ze strony fundacji.