W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem I edycji Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej zapraszamy do zapisania się na spotkanie informacyjne połączone z warsztatami organizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Celem tego spotkania jest przybliżenie dziedziny geoinformatyki, a także zapoznanie z regulaminem Konkursu wraz z udzieleniem profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu do Konkursu. 

Zapraszamy do udziału w XV Edycji Konkursu „Świat w kolorach”. Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych: rysunek, praca malarska, wycinanka, wydzieranka, kolaż, zestaw fotografii. Prace dostarczyć do 30.11.2017 r. do szkolnego koordynatora konkursu "Tęcza" mgr Wiesława Pyzi.

Szkolny sekretarz Olimpiady mgr Wiesław Pyzia zaprasza do uczestnictwa w XLII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Artystycznej z Historii Sztuki i Historii Muzyki w roku szkolnym 2017/2018.

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Ridero IT Publishing zapraszają uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu ,,Misja - książka!''. Motywem przewodnim konkursu "Misja - książka!" jest DOM - dom rozumiany nie jako budynek , ale jako najbliższe nam miejsce, zarówno w sensie geograficznym, jak i emocjonalnym.