Nauczyciele języka niemieckiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie zapraszają uczniów klas I-III oraz klas III gimnazjalnych uczących się języka niemieckiego do udziału w konkursie: „Die schönste Weihnachtskarte”-konkurs na najładniejszą niemiecko–polską kartkę bożonarodzeniową.


REGULAMIN KONKURSU „DIE SCHÖNSTE WEIHNACHTSKARTE”:


1.    Organizatorem konkursu są nauczyciele języka niemieckiego.


2.     Przebieg konkursu:

  • uczniowie wykonują indywidualnie kartki bożonarodzeniowe. Każda świąteczna kartka powinna być ozdobiona zgodnie z tematyką i ma zawierać życzenia w języku niemieckim i polskim z okazji Bożego Narodzenia;
  • technika wykonania prac jest dowolna;
  • format kartki świątecznej- A5 lub A6;
  • każdą pracę należy podpisać ołówkiem, podając: imię, nazwisko i klasę;
  • prace należy dostarczyć do swoich nauczycieli języka niemieckiego w terminie do 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) włącznie.
  • oceny prac dokona jury złożone z nauczycieli;
  • oceniane będą: poprawność językowa, pomysłowość oraz estetyka wykonania;
  • trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Przewidujemy nagrody rzeczowe oraz ocenę celującą za aktywność z języka niemieckiego;
  • prace przekazane na konkurs organizatorzy zachowują w szkole i nie zwracają ich autorom.Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Wir laden Euch herzlich zum Weihnachtswettbewerb ein!