Szkolny organizator konkursu mgr Wiesław Pyzia zaprasza do udziału w XVI Edycji Konkursu Tęcza. Tematem jest „Piękno otaczającego nas świata”.


Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się
następujące formy prac indywidualnych:
- rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
- praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
- wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
- zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu.


Uwaga: prace nie spełniające kryteriów formalnych nie będą kwalifikowane w Konkursie.
Regulamin konkursu na http://www.tecza.suwikr.pl