Wszystkich miłośników kultury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej  zapraszamy na konkurs „Co wiemy  o krajach hiszpańskojęzycznych”, który odbędzie się  13 czerwca czyli w najbliższą środę o godzinie 8:00 w sali 303.


Regulamin konkursu
"Co wiemy o krajach hiszpańskojęzycznych?


1. Celem konkursu jest : rozwój ambicji edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym, historią i geografią obszaru hiszpańskojęzycznego.

2. W konkursie mogą brać udział:  uczniowie klas I i II LO nr 3 w Rzeszowie, którzy interesują się historią, geografią i kulturą państw hiszpańskojęzycznych.

3. Konkurs odbędzie się dn. 13.06.2018 r.

4. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka hiszpańskiego.

5. Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego.

6. Podczas konkursu nie będzie można korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych.

7. Zabrania się też posiadania włączonych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w trakcie rozwiązywania testu.

8. Nagrody za najlepsze prace to: książki, dyplomy i drobne upominki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !