III Liceum Ogólnokształcące 
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie 
zaprasza na 
III Międzyszkolny Konkurs Mody Ekologicznej 
- inspiracje literackie - pn.„Metamorfozy”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. 6,7), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z Podkarpacia, którzy swoje literackie pasje ciekawie połączą z troską o środowisko naturalne, by zaprezentować się w niecodziennych propozycjach ze świata mody. 

W III edycji źródłem inspiracji będzie twórczość Adama Mickiewicza (wybór utworu dowolny).  

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej czytelnie karty zgłoszeń do 18 maja b.r. Formularz z regulaminem i kartą zgłoszeń dostępny jest na stronie internetowej III LO www.lo3.resman.pl. Tam także można znaleźć więcej informacji na temat poprzednich edycji.

Pokaz strojów ekologicznych inspirowanych dziełami Mickiewicza odbędzie się 25 maja b.r. 

w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (początek godz. 10:00).

Zgłoszenia przyjmujemy:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax: (0-17) 74 82 895

adres: 

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

35-055 Rzeszów, 

ul. Szopena 11

lub osobiście.

Cele konkursu:

- popularyzowanie postawy otwartości i zaangażowania w problemy współczesnego świata,

- propagowanie idei czystego środowiska, połączone z poszerzaniem świadomości ekologicznej,

- kształtowanie potrzeby pogłębiania wiedzy o literaturze i kulturze,

- budzenie wrażliwości na piękno,

- rozwijanie pasji, zainteresowań i twórczych poszukiwań młodzieży. 

Regulamin konkursu Literacki Eko Fashion Show – METAMORFOZY

1. Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu dotyczące zaprojektowania i wykonania stroju ekologicznego z surowców selektywnie zbieranych.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- zgłoszenia dokonuje szkoła przez złożenie pisemnej deklaracji (załączniki nr 1 i 2),

- szkoła może zaprezentować kilka strojów, z których każdy powinien być opatrzony słownym komentarzem ( przedstawienie postaci, jej charakteru, np. fragm. tekstu sztuki),

- organizator konkursu zapewnia uczestnikom sprzęt do oprawy muzycznej, będącej elementem pokazu,

- zaprezentowane stroje muszą być przygotowane z surowców wtórnych, np. tektury, papieru, biodegradowalnych toreb reklamowych, folii, włókniny, puszek aluminiowych, nakrętek plastikowych itp.

3. Ocena i nagrody:

- oceny zaprezentowanych kreacji dokona komisja powołana przez organizatora 

(m.in. projektantka mody Barbara Olearka, pisarka i wydawca Lidia Miś, prezes Stowarzyszenia EKOSKOP Mirosław Ruszała),

- finaliści otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne,

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu pokazu.

4. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu Greta Konefał

(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 (Karta zgłoszenia) --> tutaj

Załącznik nr 2 (Oświadczenie) --> tutaj

Back to top