Politechnika Krakowska Instytut Architektury Krajobrazu w Krakowie organizuje II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Mój krajobraz”

Każdy uczestnik może przesłać max. 3 prace fotograficzne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszenia.

Prace w formacie 15x21 - technika dowolna.

Termin składania zdjęć od 20.03.2018 do 26.04.2018 do szkolnego organizatora konkursu mgr Wiesława Pyzi.

Szczegółowy regulamin i kartę uczestnictwa można uzyskać od szkolnego organizatora lub:
architektura-krajobrazu.pk.edu.pl   
www.facebook.com/InstytutA8

Back to top