Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznychWojewódzki konkurs na plakat z hasłem Antynikotynowym, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny - „Nasi sąsiedzi - mój zielony świat”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”, Konkurs Plastyczny pod hasłem „Dzieci Pomagają Dzieciom”.


Konkurs Plastyczny pod hasłem „Dzieci Pomagają Dzieciom”

Fundacja „z serca dla serca” organizuje Konkurs Plastyczny pod hasłem „Dzieci Pomagają Dzieciom”. Konkurs trwa od 15.03.2018 do 13.04.2018. Nagrodami w konkursie jest laptop, tablet!
Prace w dowolnej technice plastycznej oraz na dowolny temat. Format A5 lub A4.
Jeden uczestnik może wykonać maksymalnie 3 prace.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać u szkolnego organizatora  Wiesława Pyzi.


Wojewódzki konkurs na plakat z hasłem antynikotynowym!

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza młodzież do udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYNIKOTYNOWYM. Prace oceniane będą wg. kryteriów: zgodność z tematem konkursu, oryginalność pracy. Zgłoszenie i zgodę na udział w konkursie można otrzymać od szkolnego organizatora konkursu mgr Wiesława Pyzi. 
Prace należy dostarczyć w terminie do 26.04.2018r.


Międzynarodowy Konkurs Plastyczny - „Nasi sąsiedzi - mój zielony świat”. 

Szkolny organizator konkursu mgr Wiesław Pyzia zaprasza młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie do Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Nasi sąsiedzi - mój zielony świat”. 
Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika, tkanina artystyczna, kolaż).
Termin nadsyłania prac upływa 9 marca 2018r.
Prace przyjmuje szkolny organizator konkursu.


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”

Organizowana jest II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”.
Wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej dziełem A. Fredry (wierszem, bajką, komedią)
Format pracy: A3
Wykonanie pracy w technice rysunkowej: (ołówek, węgiel, tusz, kredka) lub malarskiej: (pastele olejne, farby plakatowe, akrylowe, temperowe).
Termin dostarczania prac do 26.04.20

Back to top