26 września 2023r. obchodzimy w III Liceum Ogólnokształcącym Dzień Patrona Cypriana Kamila Norwida. W ramach obchodów zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym.

Regulamin konkursu:

1. Temat konkursu

"Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,

Dwie tylko: poezja i dobroć...i więcej nic".

Cyprian Kamil Norwid

2. Należy dostarczyć 1,2 lub 3 zdjęcia kolorowe lub czarno-białe w dowolnym formacie do sekretariatu szkoły lub prof. Wiesława Pyzi.

3. Termin dostarczenia zdjęć do 20 września 2023r. ( środa). 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 25 września 2023r. (poniedziałek) na stronie internetowej III Liceum.

5. Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w III Liceum Ogólnokształcącym .

 

Organizatorzy: nauczyciele języka polskiego i muzyki.