W dniach od 5 do 18 października 2023 r. czerwonokrzyska młodzież III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie przeprowadziła spotkania edukacyjno-informacyjne w klasach maturalnych.

PCK w III LO - propagowanie krwiodawstwaShow Gallery

 

W trakcie ich trwania zapoznawano uczniów i uczennice z najważniejszymi informacjami związanymi z oddawaniem krwi. Zwrócono uwagę na skład krwi, pełnione przez nią funkcje oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby zostać dawcą. 

 

Mamy nadzieję, iż dzielenie się wiedzą w tym zakresie przyczyni się do kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów oraz znacznego powiększenia grona Honorowych Dawców Krwi.