3 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Zamówienia publiczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
wtorek, 22 października 2013 19:19

ORGANIZACJA WYJAZDU DO NIEMIEC

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 Wzór oferty

Załącznik 5 Wzór Umowy

Załącznik 6 Oświadczenie grupy kapitałowej

Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

 

 

DOSTAWA KOMPUTERÓW

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 Wzór oferty

Załącznik 5 Wykaz oferowanego sprzętu

Załącznik 6 Oświadczenie grupy kapitałowej

Załącznik 7 Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZO - EKSPERCKICH

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 Wykaz osób

Załącznik 5 Wzór oferty

Załącznik 6 Wzór umowy

Załącznik 7 Oświadczenie grupy kapitałowej

Zmiana ogłoszenia

Zmieniony Załącznik 5 Wzór oferty

Zmieniony Załącznik 6 Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI NAD FIRMĄ UCZNIOWSKĄ

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 Wykaz osób

Załącznik 5 Wzór oferty

Załącznik 6 Wzór umowy

Załącznik 7 Oświadczenie grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI KOORDYNACJI MERYTORYCZNEJ PRACOWNI INDYWIDUALNEJ PRACY UCZNIÓW

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 Wykaz osób

Załącznik 5 Wzór oferty

Załącznik 6 Wzór umowy

Załącznik 7 Oświadczenie grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH I DORADZTWA ZAWODOWEGO

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 Wykaz osób

Załącznik 5 Wzór oferty

Załącznik 6 Wzór umowy

Załącznik 7 Oświadczenie grupy kapitałowej

Zmiana Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ORGANIZACJA WYJAZDU STUDYJNEGO DO NIEMIEC

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 Wzór oferty

Załącznik 5 Wzór Umowy

Załącznik 6 Oświadczenie grupy kapitałowej

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PROJEKTEM -
Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
na poziomie europejskim

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -
zarządzanie projektem

Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 Wykaz osób

Załącznik 5 Wzór oferty

Załącznik 6 Wzór Umowy

Załącznik 7 Oświadczenie grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty