3 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Informacja o rekrutacji do III LO w roku szkolnym 2015/2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
czwartek, 12 marca 2015 23:36

INFORMACJA    DOTYCZĄCA    PRZYJĘCIA
do klasy pierwszej 
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie
na rok szkolny 2015/2016

 


Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na rok szkolny 2015/2016  odbywać się będzie  w  formie elektronicznego naboru.


Kandydat po zalogowaniu się do systemu (strona: https://naborpg.resman.pl/Kandydat)
- wypełnia wszystkie pola formularza wskazując szkoły które wybrał (maksymalnie 3) i oddziały (może wybrać wszystkie oddziały z danej szkoły) rozpoczynając od szkoły i oddziału, na którym mu najbardziej zależy (szkoła  pierwszego wyboru),
-   drukuje podanie, które po podpisaniu przez kandydata oraz rodzica, składa do szkoły pierwszego wyboru.


I.  TERMINY REKRUTACJI do  klas pierwszych   na  rok  szkolny   2015/2016


1.  Składanie podań - do szkoły pierwszego wyboru
od 14 maja - do  28 maja  2015 r.

2. Składanie - w szkole pierwszego wyboru
-  kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
-  kopii zaświadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył 
- a także zaświadczeń  uwzględnionych w punktacji:
od  26 czerwca  do  30 czerwca 2015 r. do godz. 15:00.

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły na podstawie wyników rekrutacji 
do  3 lipca 2015 r. do  godz. 9:00.

4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów zakwalifikowanych do szkoły poprzez oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w III LO oraz oryginałów dokumentów:

1)     świadectwa  ukończenia gimnazjum,
2)     zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanego z OKE,
3)     karty zdrowia  (dotyczy kandydatów spoza Rzeszowa),
4)     dwóch aktualnych fotografii (podpisanych  na odwrocie)

od 3 do 6 lipca 2015 r. do godz. 15:00


5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  III LO
7 lipca  2015 r.  do godz. 10:00.II.  W  roku  szkolnym  2015/2016   III Liceum  Ogólnokształcące  w  Rzeszowie  planuje  utworzenie   następujących  oddziałów klas  pierwszych:


Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym -  realizacja  od klasy drugiej

Przedmioty uzupełniające - realizacja od klasy drugiej

Drugi język obcy /*** do wyboru przez kandydata spośród  następujących: j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpański, j.rosyjski

Klasa 1a
j. angielski / **, drugi język obcy/***        
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
-
język polski, historia,  język angielski
Przedmioty uzupełniające:
- przyroda


Klasa 1b
j. angielski / *, drugi język obcy/***           
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka, fizyka, informatyka
Przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo


Klasa 1c
j. angielski / *, drugi język obcy/***        
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia, chemia, matematyka
Przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo, łacina medyczna

 

Klasa 1d
j. angielski / **, drugi język obcy/***      
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia, chemia, język angielski
Przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo

 

Klasa 1e
j. angielski / ** , drugi język obcy/***    
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- biologia, język angielski i do wyboru chemia/fizyka
Przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo


Klasa 1f
j. angielski / **, drugi język obcy/***  
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka, geografia, język angielski
Przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce

 

Klasa 1g
j. angielski / ** lub  j.niemiecki/**, drugi język j.niemiecki/* lub j.angielski/*
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- geografia,  wiedza o społeczeństwie i do wyboru j.angielski/j.niemiecki
Przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce


/*         - kontynuacja  -  poziom średnio zaawansowany   lub zaawansowany  
/**       - kontynuacja - poziom zaawansowany,
/***     - grupy  międzyoddziałowe dla początkujących lub zaawansowanych.

 

III.  O  przyjęciu do szkoły  decyduje liczba  punktów  uzyskanych  przez  kandydata:


Kandydat ubiegający się do klasy pierwszej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym 
maksymalnie 200 punktów,

w tym:

1)     Punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego
maksymalnie 100 punktów

Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty, przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5). Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

2)     Punkty za  oceny  na  świadectwie   ukończenia  gimnazjum z  języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące przedmioty ustalone dla danego oddziału:

Klasa 1a
j. polski, historia, j.angielski, wiedza o społeczeństwie

Klasa 1b
j. polski, matematyka, fizyka, informatyka  

Klasa 1c
j. polski, matematyka,biologia, chemia

Klasa 1d
j. polski, biologia, chemia, j.angielski

Klasa 1e
j. polski, biologia, chemia lub fizyka, j.angielski

Klasa 1f
j. polski, matematyka, geografia, j.angielski

Klasa 1g 
j. polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, j.angielski lub j.niemiecki

oraz inne osiągnięcia
maksymalnie 100 punktów

w tym:

a) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z obowiązkowych zajęć ustalonych dla danego oddziału przeliczonych na punkty 
maksymalnie 80 punktów

Sposób przeliczania  ocen na punkty:

celujący – 20 punktów,
bardzo dobry – 16 punktów,
dobry – 12 punktów
dostateczny – 8 punktów.


b)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem:
6  punktów

c)  za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać
co najwyżej 14 punktów

w tym za:
- uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty
5 punktów

- uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty 
8 punktów

- uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół
do 3 punktów
(I miejsce: tytuł laureata - 3 pkt.
II miejsce: tytuł finalisty - 2 pkt.
III miejsce: wyróżnienie - 1 pkt.)

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
do 3 punktów


IV. O przyjęciu  do  klasy pierwszej  III  Liceum  Ogólnokształcącego   na  rok  szkolny   2015/2016 zadecyduje  liczba   punktów   uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci  będą  przyjmowani  według  listy rankingowej  generowanej  przez  system.

1. Laureaci  i  finaliści  ogólnopolskich   olimpiad  przedmiotowych oraz laureaci konkursów  o zasięgu   wojewódzkim, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum, obejmujących i poszerzających treści podstawy programowej jednego przedmiotu,  przyjmowani są  do szkoły  w pierwszej kolejności
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu  kwalifikacyjnym pierwszeństwo  w przyjęciu mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej  poradni  psychologiczno -pedagogicznej ,  w  tym  publicznej   poradni specjalistycznej.  
Zaświadczenia  dokumentujące szczególne uprawnienia związane z pierwszeństwem  przyjęcia,  kandydat  dostarcza wraz z wnioskiem o przyjecie do szkoły.


Adres:
III Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila Norwida 
ul. Szopena 11,  35-055 Rzeszów,


tel.  17 74 82 870
fax.  17 74-82-895

adres e-mail  :  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Strona www  - www.3lo.rzeszow.pl .

Sekretariat czynny w godzinach od 7:30   do  15:30

 

Serdecznie zapraszamy  na  Dni  Otwarte w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida  w Rzeszowie
w dniach 23 - 27 marca 2015 r.
Zgłoszenia zorganizowanych grup:
- tel. 17 74 82 870
- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.