3 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

KONKURS WIEDZY O RZESZOWIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
niedziela, 16 grudnia 2012 19:52

Zapraszamy uczniów III Liceum do udziału w KONKURSIE  WIEDZY O RZESZOWIE. Informacji udziela - Pan Andrzej Król – nauczyciel geografii.Regulamin konkursu wiedzy o Rzeszowie 2012

Regulamin Konkursu wiedzy o Rzeszowie:
„Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”

I.     Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 


II. Organizatorzy:Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa.


III. Cele Konkursu:


1. Odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa.
2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym.
3. Popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych.
4. Kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie.

IV. Warunki Konkursu:


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pisemnego zgłoszenia uczestnika (karta zgłoszeniowa w załączniku) lub kuponu konkursowego zamieszczonego na łamach GC „Nowiny” i miesięcznika „Echo Rzeszowa” na adres: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. T. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Rzeszowie” lub na e-maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , do dnia 5 stycznia 2013 roku (w przypadku przesyłek listowych liczy się data stempla pocztowego). Pytania konkursowe będą także emitowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów w sobotnim programie Lekkie Uzupełnienie Soboty w godz. od 9 do 10. Karta zgłoszeniowa jest także do pobrania na stronie: http://socjologia.univ.rzeszow.pl/Konkurs
3. Każdą szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.


V. Przebieg konkursu:
1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
I etap:
Pisemne rozwiązywanie testu przez uczestników konkursu w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Do II etapu zostanie wyłoniona piątka uczestników z największą liczba punktów.

II etap:

W ramach II etapu trzeba będzie odpowiedzieć ustnie na serię pytań ekspertów.


VI. Literatura zalecana dla wszystkich uczestników:


• Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2002.
• Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2003.
• Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów, Agencja Wydawnicza JOTA Rzeszów 2005.
• Ambrozowicz Józef, Kłos Stanisław, Rzeszów. Nad i pod miastem, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2009.
• Ambrozowicz Józef, Bałda Waldemar, Barwy festiwalu, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2011.
• Almanach Podkarpacki 2000, Rzeszów 1999.
•  Bałaban Majer, Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów w Polsce, t. 3, Lwów – Warszawa – Kraków 1925, s. 181 i n.
•  Bałaban Majer, Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warszawa 1929.
•  Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi  i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
•  Bieda Tadeusz, Eksterminacja Żydów w Rzeszowie w latach 1939–1944, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. I: 1993, s. 151–161.
• Czarnota Marek, Rzeszowskie ulice i okolice, Rzeszów 2002.
• Czarnota Marek, Podania, legendy i opowiadania z Rzeszowa i okolic przez dzieci rysunkami ilustrowane, Rzeszów 2006.
• Dzieje Rzeszowa, T. I, II i III, pod red. F. Kiryka, Rzeszów 1994, 1998, 2001.
•  Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2004, 2012.
• Hennig Władysław, Kurowska Elżbieta, Rzeszów. Przewodnik, Podkarpacki Instytut Marketingu, Rzeszów 2010.
• Jerzy Gacek, Honorowi Obywatele Miasta Rzeszowa, Wyd. Libri Ressovienses, Rzeszów 1998.
• Jedynak Witold, ks., Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie. Studium socjologiczno-pastoralne, Rzeszów 2012.
• Kijas Juliusz, Dzieje rzeszowskiej „Lutni” w ciągu pierwszego  25-lecia 1904-1929, Rzeszów 1930.
• Kłos Stanisław, Szlakiem zabytków starego Rzeszowa, Rzeszów 1995.
• Kłos Stanisław, Ambrozowicz Józef, Rzeszów - przewodnik, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2006.
• Kłos Stanisław, Rzeszów - przewodnik po śródmieściu i osiedlach Rzeszowa, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2006.
•  Kłos Stanisław,  Ambrozowicz Józef, Rzeszów: ilustrowany przewodnik po historii, zabytkach, kulturze i nauce, gospodarce oraz wybranych hotelach i restauracjach Rzeszowa, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2003.
• Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa, red. M. Jarosiński, Rzeszów 2001.
•  Kotula Franciszek, Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, Rzeszów 1985.
•  Kotula Franciszek, Z dziejów Rzeszowa 1939–1944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek, Rzeszów 1947.
• Kurowska Elżbieta, Tokarski W., Bazylika Ojców Bernardynów w Rzeszowie, Rzeszów 2009.
• Lechforowicz Ryszard, Powstanie i rozwój Rzeszowskiego Towarzystwa Kolarzy i Motorzystów, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009.
• Motylewicz Jerzy, Przemiany gospodarcze, demograficzne i ustrojowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, T. I, Rzeszów 1994.
•  Majka Jerzy, Rzeszów podczas I wojny światowej, Rzeszów 1998.
•  Majka Jerzy, Garnizon Rzeszów 1918-1939, Rzeszów 2005.
• Malczewski Jan, Obecne dzielnice Rzeszowa, niegdyś przedmieścia i wsie podmiejskie, Rzeszów 1989.
•  Malczewski Jan, Dzieje Rzeszowa do roku 1914, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1985.
• Malikowski Marian, Powstawanie dużego miasta: drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1991 (wyd. 2, Rzeszów 2010).
•  Malikowski Marian, Rzeszów : awans i aspiracje : socjologiczne zwierciadło miasta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów  1989.

• Rzeszów w XX-leciu III RP, pod red. Mariana Malikowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
• Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 1993, Rzeszów 2000, Rzeszów 2010.
•  Stosunki ludnościowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, T. III, Rzeszów 2001. Chrzanowski Tadeusz, Rzeszów, Warszawa 1967.
• Szymczak-Hoff Jadwiga, Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, Rzeszów 1993.
•  Wierzbieniec Wacław, Cmentarze żydowskie w Rzeszowie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, 1990, s. 119–125.
•  Wierzbieniec Wacław, Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej, [w:] Z przeszłości Rzeszowa, Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995, s. 191–204.
•  Wierzbieniec Wacław, Stosunki wyznaniowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, T. III, Rzeszów 2001.
•  Wójcik Zbigniew K., Z dziejów Rzeszowa 1935–1939, Rzeszów 1994. Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. Feliks Kiryk, Przemyśl 1991.


VII. Terminy:

    przesyłanie zgłoszeń i kuponów konkursowych do dnia 5 stycznia 2013 roku (w przypadku przesyłek liczy się data stempla pocztowego).
    terminy publikacji kolejnych edycji kuponów konkursowych w wydaniach weekendowych GC „Nowin”:
Edycja pierwsza: 30 listopada - 3 grudnia 2012 ;
Edycja druga: 7-9 grudnia;
Edycja trzecia: 14-16 grudnia;
Edycja czwarta: 21-23 grudnia;
Edycja piąta: 28-30 grudnia.
- publikacja kuponu konkursowego wydaniu grudniowym miesięcznika „Echo Rzeszowa”.
-karta konkursowa jest do pobrania także na stronie:
http://socjologia.univ.rzeszow.pl/Konkurs

I etap:

15 stycznia godz. 11.00

II etap:

15 stycznia godz. 14.00

Finał – wręczenie nagród laureatom finału konkursu odbędzie się podczas obchodów 659. rocznicy lokacji miasta i otrzymania praw miejskich Rzeszowa od króla Kazimierza Wielkiego (nagrody wręczy Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc) – dokładny termin i miejsce zostaną podane w oddzielnym komunikacie.


VIII. Miejsce konkursu:


Konkurs odbędzie się w siedzibie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Al. T. Rejtana 16 C – trzecie piętro (numer sali zostanie podany w oddzielnym komunikacie).

***
Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://socjologia.univ.rzeszow.pl/Konkurs
Wszelkie uwagi dotyczące konkursu proszę kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niniejszy Regulamin konkursu „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam” zatwierdzono na posiedzeniu Kapituły Konkursowej w dniu 26 listopada 2012 roku.

Poprawiony: niedziela, 16 grudnia 2012 19:55