Konkurs „Die schönste Weihnachtskarte” Drukuj
Wpisany przez administrator   
piątek, 06 listopada 2015 19:03

Nauczyciele języka niemieckiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie zapraszają uczniów klas I-III uczących się języka niemieckiego do udziału w konkursie: „Die schönste Weihnachtskarte” - konkurs na najładniejszą niemiecko–polską kartkę bożonarodzeniową.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „DIE SCHÖNSTE WEIHNACHTSKARTE”:


1.    Organizatorem konkursu są nauczyciele języka niemieckiego.

 

2.    Cele konkursu:

 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • rozbudzenie zainteresowania językiem niemieckim;
 • motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie do samodzielnej pracy;
 • uświadomienie uczniom podobieństw i różnic kulturowych;
 • kształtowanie tolerancji dla innych ludzi;
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, talentów i wyobraźni uczniów.

3.     Przebieg konkursu:

 • uczniowie wykonują indywidualnie kartki bożonarodzeniowe. Każda świąteczna kartka powinna być ozdobiona zgodnie z tematyką i ma zawierać życzenia w języku niemieckim i polskim z okazji Bożego Narodzenia;
 • technika wykonania prac jest dowolna;
 • format kartki świątecznej- A5 lub A6;
 • każdą pracę należy podpisać ołówkiem, podając: imię, nazwisko i klasę;
 • prace należy dostarczyć do swoich nauczycieli języka niemieckiego w terminie do 1 grudnia 2015 r. (wtorek) włącznie.
 • oceny prac dokona jury złożone z nauczycieli;
 • oceniane będą: poprawność językowa, pomysłowość oraz estetyka wykonania;
 • trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Przewidujemy nagrody rzeczowe, dyplomy oraz ocenę celującą za aktywność z języka niemieckiego;
 • prace przekazane na konkurs organizatorzy zachowują w szkole i nie zwracają ich autorom.



Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Wir laden Euch herzlich zum Weihnachtswettbewerb ein!