Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 4869

Wewnątrzszkolny kalendarz
roku 2019 /2020
III Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Rzeszowie

Pobierz plik pdf --> tutaj

Wrzesień

02. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019 /2020. 

12. Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I.

13. Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

24. Święto Szkoły – Dzień Patrona. Integracja i „ Otrzęsiny” klas pierwszych.

24.-25. Salon Maturzystów.

26. Europejski Dzień Języków.

26. Spotkanie z rodzicami uczniów kl. II i III

26. Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

27. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

Październik

14. Święto Komisji Edukacji Narodowej

17. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

24. Konsultacje dla rodziców wszystkich  uczniów. 

Listopad

08. Szkolne uroczystości Święta Niepodległości. Ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum.

19-22.  Próbna Matura z Operonem.

21. Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów.

28. Dyskoteka „andrzejkowa” dla uczniów szkoły.

    . XXVII Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej.

Grudzień

  

  12. Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie wyników matury 2019.

  20. Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

  23 – 31. Zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń

02. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

09. Wywiadówka dla rodziców wszystkich  uczniów- informacja o ocenach śródrocznych. 10.Zakończenie zajęć I półrocza roku szkolnego 2019 /2020.

12. Studniówka dla uczniów klas trzecich liceum.

13.-26. Ferie zimowe

27. Rozpoczęcie zajęć II półrocza roku szkolnego 2019/2020.

30. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie I półrocza roku szkolnego.

Luty

Marzec

02-04  .  Szkolne  rekolekcje wielkopostne.

19. Wywiadówka dla rodziców  wszystkich uczniów.

Kwiecień

09-14. Wiosenna przerwa świąteczna.

17. Poinformowanie uczniów klas III liceum  o przewidywanych ocenach rocznych.

21. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas III liceum. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

24. Zakończenie zajęć dla uczniów klas III liceum. 

     . Dzień Otwarty.

30. Szkolne uroczystości Święta 3 Maja.

Maj

04-06. Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych dla kl. I i II.

04- 22. Egzaminy maturalne.

28. Konsultacje dla rodziców  uczniów klas I i II liceum.

Czerwiec

    .  Czytanie Norwida.

10.  Poinformowanie uczniów klas I i II liceum  o przewidywanych  rocznych ocenach       niedostatecznych.

12. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla  wszystkich uczniów.

19. Poinformowanie uczniów klas I i II liceum  o przewidywanych ocenach rocznych.

22. Dzień Sportu.

23. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

24-25. Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych dla  wszystkich uczniów.

26. Zakończenie zajęć dydaktycznych – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

26. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Lipiec

03. Rozdanie świadectw maturalnych absolwentom liceum.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2019/2020

02. 09.2019 -  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

23 -  31.12.2019 -  Zimowa przerwa świąteczna

10.01.2020  -  Zakończenie zajęć I półrocza

13-26.01. 2020 -  Ferie zimowe     

09-14.04.2020 -  Wiosenna przerwa świąteczna

24.04.2020  -  Zakończenie zajęć dla uczniów klas III liceum

04 – 22.05.2020 -  Egzaminy maturalne

26. 06.2020 -  Zakończenie roku szkolnego


Wywiadówki i konsultacje dla rodziców – rok szkolny 2019/2020

12. 09. 2019 -  Spotkanie  dla rodziców uczniów kl.I

26. 09. 2019 -  Spotkanie  dla rodziców uczniów kl.II i III

24. 10. 2019 -  Konsultacje   dla rodziców wszystkich uczniów

21. 11. 2019 – Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów 

09. 01.2020 -   Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów - informacja o ocenach śródrocznych

19. 03.2020 -   Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów 

28.05.2020   - Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II licealnych


Dodatkowe dni wolne od  zajęć dydaktycznych – rok szkolny 2019/2020

- 2,3.01.2020 r.

- 4,5,6.05.2020 r.

- 12.06.2020 r. 

- 24,25.06.2020 r.   

Dyrektor

Marek Plizga